+421 55 625 02 38
PrihlásiťRegistrovať

Pondelok až piatok:

9:30 - 18:00 hod.

Sobota:

9:00 - 13:00 hod.

Mail: info@bergsport.sk

Telefón: +421 55 625 02 38

Prevádzka - kamenná predajňa:

BERG ŠPORT

Hlavná 40

040 01 Košice

Slovensko

Reklamácie


Záručné podmienky a reklamácia tovaru

- Na všetok dodaný tovar poskytujeme záruku podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky.

- Dĺžka záručnej doby je daná zákonom, trvá 24 mesiacov (ak nie je uvedené viac), výnimky ustanovuje zákon.

- Záručná doba začína dňom prebratia tovaru spotrebiteľom

- Uvedené obchodné podmienky sú platné v Slovenskej republike.

Reklamácie

Záručné podmienky

- Na všetok dodaný tovar poskytujeme záruku podľa platnej legislatívy Slovenske republiky.

- Dĺžka záručnej doby je daná zákonom, trvá 24 mesiacov(ak nie je uvedené viac), výnimky ustanovuje zákon.

- Záručná doba začína dňom prebratia tovaru spotrebiteľom.

- Pred použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky spolu s návodom na

obsluhu a následne sa riadiť týmto návodom.

Záruka sa nevzťahuje na poruchy/kazy spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo na poruchy/kazy spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu.

Kupujúci je oprávnený v prípadoch stanovených zákonom odstúpiť od kúpnej zmluvy . Odstúpenie od zmluvy voči predávajúcemu je účinné v okamihu, keď je predávajúcemu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy.Reklamáciu mechanického poškodenia z prepravy je potrebné vyriešiť okamžite na mieste pri preberaní od kuriérskej dopravy. Zákazník je povinný, ale mal by predovšetkým vo vlastnom záujme, skontrolovať obal a obsah zásielky a prevziať ju len ak nie je poškodená. V prípade, že je obal a obsah zásielky poškodený, je nutné spísať s pracovníkom kuriérskej dopravy protokol o škode a zásielku odmietnuť prebrať.

Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť nášmu obchodu okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované. Nahlásiť reklamačnú udalosť môžete e-mailom alebo telefonicky. Uveďte Vaše iniciály, prihlasovacie meno/e-mailovú adresu, číslo objednávky a podrobný popis problému/závady.

Postup pri reklamácii

Pri reklamácii tovaru dodržujte, prosím, nasledujúci postup:

Ak chcete u nás zakúpený tovar reklamovať, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky. Nezabudnite uviesť Vaše iniciály, prihlasovacie meno/e-mailovú adresu, číslo objednávky, číslo faktúry, typ výrobku (prípadne výrobné číslo) a podrobný popis problému/závady

Budeme vás informovať o ďalšom postupe, aby bola Vaša reklamácia vybavená v najkratšom možnom čase a čo najlepšie k vašej spokojnosti.

Tovar môžete poslať poštou alebo kuriérskou službou na adresu nášho obchodu spolu s popisom závady, číslom dokladu o kúpe a záručným listom.

BERG šport , Hlavná 40 , 040 01 , Košice

V prípade nejasností volajte ,alebo mailujte :

tel.: 00421 55 6250238

info@bergsport.sk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje nebudú zneužité alebo predané tretiemu subjektu, podľa povinností stanovených zákonom č. 428/2002 Zb. Svojou objednávkou súhlasíte, aby uvedené údaje boli použité na dobu neurčitú za účelom predaja a doručenia tovaru v rámci obchodnej činnosti BERG ŠPORT SK s.r.o. Zákazník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne.

Partneri

bergsportbergsport