+421 55 625 02 38
PrihlásiťRegistrovať

Pondelok až piatok:

9:30 - 18:00 hod.

Sobota:

9:00 - 13:00 hod.

Mail: info@bergsport.sk

Telefón: +421 55 625 02 38

Prevádzka - kamenná predajňa:

BERG ŠPORT

Hlavná 40

040 01 Košice

Slovensko

BUFF
splavovanie

cestovaťeľské potreby
moskytiery
BPA Free
šatky
Impregmácie nové
merino

Káva a čaj Growers
Hamaky a siete
termosky
mačky

impregnácie

inteligentné svietenie

kanoe

kresadla

meracie pristroje

ohrev

slackline

solar 2

solar

varenie

victorinox

voda

vodaend

nalgene

  Reklamačný list


    R E K L A M A Č N Ý L Í S T O K              
  397/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ...                
                   
  Prevádzka:   Berg šport, Hlavná 40, 040 01 Košice, 055/6250238            
  Firma:   BERG ŠPORT SK s.r.o.,Belehradská 3, 040 13 Košice            
      IČO: 36 764 931   DIČ: SK2022363211        
                   
  Reklamácia prijatá dňa:     ………………………..          
                   
                   
  Meno a priezvisko reklamujúceho:       ……………………………………………………………….        
  Adresa: ………………………………………………         tel.: ……………………….  
                   
                   
  Druh tovaru:   …………………………………………………………………………………………            
  Tovar zakúpený dňa:   ………………………   Cena: ………….. č..dokl.:   …………..
  Reklamujem:   ………………………………………………………………………………………            
  …………………………………………………………………………………………………………………                
  …………………………………………………………………………………………………………………                
  …………………………………………………………………………………………………………………                
  …………………………………………………………………………………………………………………                
                   
                   
            ……………………………………      
              podpis    
                   
                   
  Vyjadrenie o vybavení viď príloha, vyjadrenie na základe stanoviska dovozcu, výrobcu:                
  …………………………………………………………………………………………………………………                
  …………………………………………………………………………………………………………………                
  …………………………………………………………………………………………………………………                
  …………………………………………………………………………………………………………………                
  Tovar prevzatý - neprevzatý* dňa: …………………         …………………………………….      
              podpis    
                   
  Zákazník s vyjadrením súhlasí - nesúhlasí *         …………………………………….      
              podpis    
                   
  Konečné doriešenie reklamácie:     ……………………………………………………………………………          
  …………………………………………………………………………………………………………………..                
  …………………………………………………………………………………………………………………..                
  …………………………………………………………………………………………………………………..                
  …………………………………….           ……………………………………    
  podpis pracovníka       podpis zákazníka
                   
  **Poznámka: Ak zákazník nesúhlasí s riešením reklamácie v rozsahu uvedenom vyššie, reklamácia                
  bude postúpená na doriešenie vedeniu spoločnosti, ktorá svoje stanovisko vyjadrí písomne, v zákonom                
  stanovenej lehote (viď zákon č.250/2007 a 397/200) a zákazník svojím podpisom súhlasí s vyššie                
  uvedenými skutočnostiami.                
                   
  Orámované časti vyplní zákazník       *Nehodiace sa preškrtnite        

   

  Záručné podmienky a reklamácia tovaru

  - Na všetok dodaný tovar poskytujeme záruku podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky.

  - Dĺžka záručnej doby je daná zákonom, trvá 24 mesiacov (ak nie je uvedené viac), výnimky ustanovuje zákon.

  - Záručná doba začína dňom prebratia tovaru spotrebiteľom

  - Uvedené obchodné podmienky sú platné v Slovenskej republike.

  Reklamácie

  Záručné podmienky

  - Na všetok dodaný tovar poskytujeme záruku podľa platnej legislatívy Slovenske republiky.

  - Dĺžka záručnej doby je daná zákonom, trvá 24 mesiacov(ak nie je uvedené viac), výnimky ustanovuje zákon.

  - Záručná doba začína dňom prebratia tovaru spotrebiteľom.

  - Pred použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky spolu s návodom na

     obsluhu a následne sa riadiť týmto návodom.

  Záruka sa nevzťahuje na poruchy/kazy spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo na poruchy/kazy spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením.

  Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu.

  Kupujúci je oprávnený v prípadoch stanovených zákonom odstúpiť od kúpnej zmluvy . Odstúpenie od zmluvy voči predávajúcemu je účinné v okamihu, keď je predávajúcemu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy.Reklamáciu mechanického poškodenia z prepravy je potrebné vyriešiť okamžite na mieste pri preberaní od kuriérskej dopravy. Zákazník je povinný, ale mal by predovšetkým vo vlastnom záujme, skontrolovať obal a obsah zásielky a prevziať ju len ak nie je poškodená. V prípade, že je obal a obsah zásielky poškodený, je nutné spísať s pracovníkom kuriérskej dopravy protokol o škode a zásielku odmietnuť prebrať.

  Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť nášmu obchodu okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované. Nahlásiť reklamačnú udalosť môžete e-mailom alebo telefonicky. Uveďte Vaše iniciály, prihlasovacie meno/e-mailovú adresu, číslo objednávky a podrobný popis problému/závady.

  Postup pri reklamácii

  Pri reklamácii tovaru dodržujte, prosím, nasledujúci postup:

  Ak chcete u nás zakúpený tovar reklamovať, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky. Nezabudnite uviesť Vaše iniciály, prihlasovacie meno/e-mailovú adresu, číslo objednávky, číslo faktúry, typ výrobku (prípadne výrobné číslo) a podrobný popis problému/závady.

  Budeme vás informovať o ďalšom postupe, aby bola Vaša reklamácia vybavená v najkratšom možnom čase a čo najlepšie k vašej spokojnosti.

  Tovar môžete poslať poštou alebo kuriérskou službou na adresu nášho obchodu spolu s popisom závady, dokladom o kúpe a záručným listom.

  Ochrana osobných údajov

  Vaše osobné údaje nebudú zneužité alebo predané tretiemu subjektu, podľa povinností stanovených zákonom č. 428/2002 Zb. Svojou objednávkou súhlasíte, aby uvedené údaje boli použité na dobu neurčitú za účelom predaja a doručenia tovaru v rámci obchodnej činnosti bergsport.sk. Zákazník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne.

  Partneri

  bergsportbergsport